vk威客电竞官网༺ཌༀཉིKFlGB༃ༀད༻多级离心MVR风机轴瓦,风机静动平衡MVR风机资料

haowin体育

     离心MVR风机轴瓦AI1000-1.28技术说明,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
MVR氢氧化钠排风机 MVR脱碳轴流风机 MVR立窑离心风机 MVR造气压缩机 MVR煤气炉排烟风机 MVR制浆制冷机 MVR送引送风机
MVR选矿厂高压离心风机 MVR冶炼轴流风扇 MVR污水渗漏除理 MVR实用引风机 MVR轴流式风机陪件 MVR模块化压缩机
 

***下一页***

双剑风机上一页←,湖南双剑排风机电机厂髙压排风机电机外表的结构装设图* MVR排高电压送风机湖南双剑排高电压送风机厂高电压排高电压送风机外表框架布置图* 河北双剑压缩机厂直流电压缩机匹配轴承型号(轴瓦)* MVR排高电压轴流风扇湖南双剑排高电压轴流风扇厂高电压排高电压轴流风扇生活设施轴承型号(轴瓦)* 湖南双剑制冷机厂低压制冷机整套搭配无刷电机应用* MVR各类高压罗茨压缩机柳州双剑各类高压罗茨压缩机厂各类高压各类高压罗茨压缩机配合调速电机型号规格* 江西双剑通排风机厂造气炉MVR通排风机技術阐述* MVR高压轴流式鼓风机广东双剑高压轴流式鼓风机厂造气炉MVR高压轴流式鼓风机技术水平情况说明* 直流高压大总流量真空风机D1300-2.25* 四川双剑离心压缩机厂离心压缩机施用的单位* 湖北省双剑排烟罗茨风机厂排烟罗茨风机利用工作单位* 福建双剑通排烟风机厂通排烟风机用到方* 四川双剑生产的排烟风机厂生产的排烟风机用到企业* 江西双剑引排风机厂引排风机适用企事业单位* 柳州双剑轴流式风机厂TP抽机械泵机造纸制品厂使用配建发电机应用* 福建双剑送风机厂TP抽真空室机造纸品专用的智能化调速电机具体型号* 广东双剑高压风机厂TP抽蒸空机造纸品专用型配套方案滚动轴承(轴瓦)* 河南双剑离心风机厂TP抽真空体机造纸业公司常用生活配套滚柱轴承(轴瓦)* MVR技術质料:MVR挥发技術操作方法主要小常识* MVR工艺材质 :上海市低压通风机特点表总汇(客流量165m3/min-370m3/min)*下一页

多级离心MVR风机轴瓦抽真空风机

MVR风机型号
输送介质
进口工况
出口压力mmH2O
轴功率KW
主轴转速r/rain
配套电机及功率
流量m3/min
压力kg/cm2
温度℃
介质密度kg/m3
C10-1.2
空气
10
1
20
1.2
2000
5.27
2940
Y160M1-2-11KW
C10-1.28
空气
10
1
20
1.2
2800
7.38
2940
Y160M2-2-15KW
C10-1.35
空气
10
1
20
1.2
3500
9.2
2940
Y160M2-2-15KW
C10-1.5
空气
10
1
20
1.2
5000
13.2
2940
Y160L-2-18.5KW
C15-1.2
空气
15
1
20
1.2
2000
7.9
2940
Y160LM1-2-11KW
C15-1.28
空气
15
1
20
1.2
2800
11.07
2940
Y160M2-2-15KW
C15-1.35
空气
15
1
20
1.2
3500
13.8
2940
Y160L-2-18.5KW
C15-1.5
空气
15
1
20
1.2
5000
19.8
2950
Y200L1-2-30KW
C20-1.18
空气
20
1
20
1.2
1800
9.3
2940
Y160L-2-18.5KW
C20-1.2
空气
20
1
20
1.2
2000
10.4
2940
Y160L-2-22KW
C20-1.28
空气
20
1
20
1.2
2800
14.5
2940
Y160L-2-22KW
C20-1.35
空气
20
1
20
1.2
3500
18.2
2950
Y200L1-2-30KW
C20-1.42
空气
20
1
20
1.2
4200
21.8
2950
Y200L1-2-30KW
C20-1.5
空气
20
1
20
1.2
5000
26.4
2950
Y200L2-2-37KW
C30-1.18
空气
30
1
20
1.2
1800
14.2
2940
Y160L-2-22KW
C30-1.2
空气
30
1
20
1.2
2000
15.8
2940
Y160L-2-22KW
C30-1.35
空气
30
1
20
1.2
3500
27.5
2950
Y200L2-2-37KW
C30-1.42
空气
30
1
20
1.2
4200
33.2
2970
Y225M-2-45KW
C30-1.5
空气
30
1
20
1.2
5000
39.5
2970
Y250M-2-55KW
C40-1.2
空气
40
1
20
1.2
2000
19.2
2950
Y200L1-2-30KW
C40-1.28
空气
40
1
20
1.2
2800
29
2950
Y200L2-2-37KW
C40-1.35
空气
40
1
20
1.2
3500
33.6
2950
Y200L2-2-37KW
C40-1.42
空气
40
1
20
1.2
4200
43.6
2970
Y225M-2-45KW
C40-1.5
空气
40
1
20
1.2
5000
48.8
2970
Y250M-2-55KW
C40-1.6
空气
40
1
20
1.2
6000
63.2
2970
Y280S-2-75KW
C60-1.2
空气
40
1
20
1.2
2000
28.4
2950
Y200L1-2-30KW
C60-1.28
空气
60
1
20
1.2
2800
43.6
2970
Y225M-2-45KW
C60-1.35
空气
60
1
20
1.2
3500
49.7
2970
Y250M-2-55KW
C60-1.42
空气
60
1
20
1.2
4200
65.4
2970
Y280S-2-75KW
C60-1.5
空气
60
1
20
1.2
5000
71.1
2970
Y280S-2-75KW
C60-1.7
空气
60
1
20
1.2
7000
90
2980
Y315S-2-110KW
C70-1.2
空气
70
1
20
1.2
2000
36.9
2970
Y225M-2-45KW
C70-1.28
空气
70
1
20
1.2
2800
51.7
2970
Y250M-2-55KW
C70-1.35
空气
70
1
20
1.2
3500
62.5
2970
Y280S-2-75KW
C70-1.42
空气
70
1
20
1.2
4200
72.8
2970
Y280S-2-75KW
C70-1.5
空气
70
1
20
1.2
5000
88.7
2970
Y280M-2-90KW
C70-1.7
空气
70
1
20
1.2
7000
108
2980
Y315S-2-110KW
C80-1.35
空气
80
1
20
1.2
3500
59.2
2970
Y280S-2-75KW
C80-1.5
空气
80
1
20
1.2
5000
82.8
2980
Y315S-2-110KW
C80-1.7
空气
80
1
20
1.2
7000
110.4
2980
Y315M-2-132KW
C90-1.35
空气
90
1
20
1.2
3500
66.6
2970
Y280S-2-75KW
C90-1.5
空气
90
1
20
1.2
5000
92.5
2980
Y315S-2-110KW
C90-1.7
空气
90
1
20
1.2
7000
124.7
2980
Y315L1-2-160KW
下一页看性能表

→←

《湖北风机厂轴瓦》

风机图象 流量范围与出口升压范围 常用风机型号
流量范围:15-70m3/min

外贸出口升压:17653-68649Pa

C15-1.18,C15-1.2,C15-1.35,C15-1.5,C15-1.7,C20-1.2,C20-1.35,C20-1.42,C20-1.5,C20-1.7,C40-1.2,C40-1.35,D40-1.35,C40-1.42,C40-1.7,C60-1.2,C60-1.35,C60-1.5,C60-1.7,C70-1.35,C70-1.5,C70-1.7.

《 风机厂车间图片》

 

联系人:

手机:13972989387 王军微信号:wp-201414 王军QQ号:1539216110 厂址:广水市开发区
//www.mail.cjgene.com 邮箱账号:hbsjfj@163.com

风机厂各种专用MVR风机

MVR烧结风机★★

全天服务热线:13451281114.请去→《》←

9博体育 网投最有实力的平台 网投最有实力的平台 KB体育官网app下载 haowin体育 八戒体育 KY体育 KY体育 KY体育 欧亿体育 9博体育 9博体育 www.jjtzyx.comwww.nama-a.netwww.cfww.netwww.fukuyama-ace.comwww.ksjsj.cnwww.dakee.netwww.houniaoke.comwww.nk-souzoku.comwww.kontact2003.comwww.gupiaoxiuxing.comwww.tzforest.cnwww.fltg.cn